Vadym Rekel, TP/27/17

gallery/logo_pl_ua

Czynności tłumacza przysięgłęgo

Osoby fizyczne i firmy

Tel. 886 811 639, 735 753 383

Otwarte 8.00-22.00 codziennie.

Sąd, Policja, prokuratura, administracja publiczna

tel. 883 04 04 83 - Tłumacz przysięgły bezpośrednio

Tłumacz Przysięgły

Języka Ukraińskiego

Kraków, Łódź, Warszawa, Katowice, Kielce cała Polska

 

Wycena i tłumaczenie ze skanu i SMS

Tel. 886 811 639; 735 753 383

WycenaTlumaczenia@gmail.com 

Всі типи документів:

 

Присяжний перекладач української та польської мов
Офіційне державне завірення перекладів по всій Польщі

- всі документи на громадянство, дозвіл на проживання (карту побиту);

- документи на навчання, працю;

- судові справи, поліція, у нотаріуса, шлюб.

Stawki za dokonanie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15) zgodnie z:

 

  1. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  2. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  3. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
  • Tłumacz przysięgły jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i samodzielnie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.

 

STAWKI ZA CZYNNOŚCI

TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Dokumenty standardowe

  1. Akty stanu cywilnego skrócone: 50 zł netto
  2. Akty stanu cywilnego zupełne: 100 zł netto
  3. Dyplom: 50 zł netto
  4. Suplement: 100 zł netto
  5. Prawo jazdy: 50 zł netto
  6. Upoważnienie na samochód: od 100 zł netto

Stawki szcegółowe  http://tlumaczrosyjskiegoiukrainskiego.pl/ 

Kontakt

 

Kontakt dla osób fizycznych i prawnych:

Wycena i tłumaczenie ze skanu i SMS, Tel. 886 811 639, 735 753 383 | WycenaTlumaczenia@gmail.com

ul. Lubicz 17A, lok. 43, wejście A3 Kraków 

ul. Lutomierska 162, lok. 17, Łódź

 

Kontakt w sprawie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15):

Tel. 883 04 04 83, gdy nie odbieram, prosze o sms lub maila | WycenaTlumaczenia@gmail.com

Oddział w Krakowie

Oddział w Łodzi