KANCELARIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Vadym Rekel

numer wpisu TP/27/17 

 

Kontakt dla osób fizycznych i prawnych:

Wycena i tłumaczenie ze skanu i SMS, Tel. 886 811 639, 735 753 383 | WycenaTlumaczenia@gmail.com 

Kontakt w sprawie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15):

Tel. 883 04 04 83 (Kraków, Łodź, Opole, cała Polska) więcej informacji niżej.

 


Присяжний перекладач української та польської мов

Офіційне державне завірення перекладів по всій Польщі


- Stawki za czynności tłumacza przysięgłego -

dla osób fizycznych, prawnych, nieposiadających osobowści prawnej tj. innych niż z art 15.

 

Rodzaj czynności
Tłumaczenie pisemne Письмовий завірений переклад 30 zł / strona*

 

Tłumaczenie ustne
Усний завірений переклад 149,99 zł / godzina

Dokumenty standardowe

Akty stanu cywilnego

Акти цивільного стану (ЗАГС/РАЦС)

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany nazwiska

Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, свідоцтво про зміну прізвища 50 zł / sztuka

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Документи про освіту

Dyplom o wykształceniu wyższym;

Świadectwo o wykształceniu średnim;

Klauzula apostille (w cenie).

Диплом про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра);

Свідоцтво (атестат) про середню освіту;

Апостиль (без додаткових коштів). 

 50 zł / sztuka
Suplement (dodatek) do dyplomu o wykształceniu wyższym Додаток до дипому про вищу освіту   100 zł / sztuka
Suplement (dodatek) do świadectwa o wykształceniu średnim Додаток до атестату про середню освіту 80 zł / sztuka

Zaświadczenia medyczne

Медична довідка

Zaświadczenie medyczne (jednostronicowe) Медична довідка (1 сторінка)  50 zł / sztuka
Zaświadczenie medyczne (dwustronicowe) Медична довідка (2 сторінки)  100 zł / sztuka

Довідки

Довідка про доходи / про заробітну плату  50 zł / sztuka
 Відомості з (інформаційного фонду) Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків  50 zł / sztuka
 Довідка про склад сім'ї 50 zł / sztuka
Довідка про прописку 50 zł / sztuka
Трудова книжка 30 zł / strona

Договір страхування

 Договір страхування подорожуючих за кордоном 100 zł / sztuka**

Prawo jazdy

Посвідченя водія

 
Prawo jazdy Посвідченя водія 50 zł / sztuka
  Посвідчення тракториста 50 zł / sztuka

*1 strona tłumaczenia poświadczonego = 1125 znaków ze spacjami / 1 сторінка присяжного перекладу = 1125 знаків; | **dotyczy polisy bez OWU / ціна за основну частну страхування без загальної частини;

Stawki netto, należy doliczyć VAT 23% / ціни нетто, до цін необхідно дорахувати 23 % ПДВ. | Minimalna wartość zamówienia pisemnego 50 zł netto, ustnego - 2 godziny.

Osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce mogą zostać zwolnieni z VAT zgodnie z art. 28l Ustawy o VAT, należy dołączyć kopię paszportu zagranicznego, kopię paszportu ukraińskiego (strona pierwsza oraz strona z meldunkiem) podpisanie oświadczenia o nieposiadaniu miejsca zamieszkania w Polsce.

Cena tłumaczenia zwykłego dotyczy tekstu niespecjalistycznego w pliku edytowalnym, tekst branżowy wyceniany indywidualnie (dopłata wynosi 25-100%),

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1 strona = 1600 zł znaków ze spacjami.

Tłumaczenia ustne wyjazdowe: minimalne zamówienie 8 godz. cała Polska + dojazd, nocleg, wyżywienie. Opłata jest naliczana za każdą godzinę pracy lub gotowości tłumacza do pracy, tj od godziny na którą tłumacz przysięgły został wezwany do godziny zwolnienia tłumacza.


Stawki za dokonanie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15) zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
 2. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
 3. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
 • Tłumacz przysięgły jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i samodzielnie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.
 • Aktywny zawodowo tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości pod numerem TP/27/17;
 • Utrzymuję stały kontakt z podmiotami z art. 15, odbieram telefony, odpisuję na mejle;
 • Dostępność 24/7;
 • Dojeżdżam do wszystkich miejscowości; zwrot kosztów na podstawie kodeksu postępowania karnego; (standardowe koszty: paliwo, autostrada, nocleg, wyżywienie, utracone zarobki  w przypadku wezwania w godzinach 8-16.00);
 • Wezwania, postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, postanowienia w przedmiocie kosztów proszę kierować na adres kancelarii lub na e-mail vadim.rekel@tlumaczrosyjskiegoiukrainskiego.pl, dane kontaktowe dostępne również na stronie ministerstwa sprawiedliwości;
 • Aktualne uprawnienia do informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone";
 • Doświadczenie w rozprawach sądowych z wyłączeniem jawności;
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących zawodową działalności lobbingową, 00385;
 • Mediator przy sądzie okregowym w Krakowie;
 • Kandydat na kuratora KRS.

  

KONTAKT

WycenaTlumaczenia@gmail.com 

1) Lubicz 17A lok. 43, Kraków. (w Krakowie odbiór codziennie w godz. 8.00-18.00, w sobotę po przednim uzgodnieniu telefonicznym)

2) Lutomierska 162, lok. 17, Łódź; (w Łodzi odbiór codziennie w godz. 17.30-19.00, w sobotę po przednim uzgodnieniu telefonicznym)

Tel. 886-811-639,    735-753-383 dostarczanie i odbiór dokumentów w Krakowie (kontakt dla osób prywatnych).

Tel. 883 04 04 83  - tłumacz przysięgły ukraiński bezpośrednio (kontakt wyłącznie dla sądów, prokuratury, Policji, administracji publicznej).

Wystawiam faktury VAT i paragony fiskalne.


 

 

Oddział w Łodzi (Parking dla klientów na czas  dokonania czynności tłumacza przysięgłego, proszę o telefon, brama wjazdowa otwierana na pilota)

 

Oddział w Krakowie